IAPSM Executive Committee 2018-19

President:
Prof. Baijayanti Baur

Vice President:
Prof. Rabindra Nath Sinha, Dr. Rabinra Nath Roy

Secretary:
Dr. Palash Das

Joint Secretaries
Dr. Tanushree Mandal, Dr. Indira Dey, Dr. Sujishnu Mukhopadhyay

Treasurer
Dr. Debasish Sinha
Members

Prof. Nabanita Bhattachary Prof. Indranil Saha Dr. Sukamal Bisoi
Dr. Jadav Chandra Sardar Dr. Sarmila Mallik( Jr) Dr. Aditysa Prasad Sarkar
Dr. Tarun Kumar Sarkar Dr. Lina Bandophadhyay Dr. Bobby Paul
Dr. Anindya Mukherjee Dr. Seshadri Koley Dr. Abhik Sinha
Dr. Gandhari Basu Dr. Tushar Kanti Saha Dr. Kaushik Mitra
Dr. Sinjita Dutta Dr. Nivedita Das Dr. Abantika Bhattacharya
 Dr. Supantha Chatterjee Dr. Soumalyo Roy Dr. Kanti Bhusan Chowdhury
 Dr. Murari Mohan Mandal Dr. Dipankar Mukherjee Dr. Trinath Sarkar
Dr. Shamima Yasmin Dr. Sanjib Bandopadhyay Dr. Nilanjana Ghosh ChakrabortyGoverning Council member
Prof. Nirmal Kumar Mandal

Managing Editor of Journal
Dr. Prasanta Ray Karmakar

Immediate Past President
Prof. Raghunath Misra

Permanent Invitees
All past Presidents